Účelem projektu a realizace Bioenergetického centra Roštín bylo zajištění centrálního zásobování teplem a teplou vodou domácností obce Roštín obnovitelným zdrojem energie, použitím jako paliva slámy.
Zkušební provoz byl zahájen 11.3.2002 a ukončen kolaudačním řízením dne 20.11.2002 v délce 1.773 provozních hodin. Bylo spotřebováno 1326 t slámy. Množství vyrobeného tepla na prahu kotelny nebylo možné v celém období zkušebního provozu měřit, na výtlaku čerpadel teplé vody byla zabudovaná čidla na měření až těsně před topnou sezónou 2003/2004.

Více informací viz Dokumenty - Informace o provozu.


Provoz kotelny je plně automatický,

obsluha zařízení je k dispozici v době:

Pondělí - Pátek: 6:00 - 14:30

Sobota - Neděle: 7:00 - 8:00


Aktuální teplota v Roštíně:

Spalovna biomasy - obilné a řepkové slámy. Dodává teplo do 170 domácností obce Roštín


Bioenergetické centrum Roštín

KONEC JARNÍ TOPNÉ SEZÓNY - 1.6.2016, TEPLÁ VODA DO BOILERŮ BUDE JEŠTĚ CCA 2 DNY, AŽ DO VYCHLAZENÍ SYSTÉMU.

ZAHÁJENÍ PODZIMNÍ TOPNÉ SEZÓNY V ZÁŘÍ, PODLE POČASÍ.

Copyright © 2016 Bioenergetické centrum Roštín. All Rights Reserved.