Účelem projektu a realizace Bioenergetického centra Roštín bylo zajištění centrálního zásobování teplem a teplou vodou domácností obce Roštín obnovitelným zdrojem energie, použitím jako paliva slámy. Zkušební provoz byl zahájen 11.3.2002 a ukončen kolaudačním řízením dne 20.11.2002 v délce 1.773 provozních hodin, bylo spotřebováno 1326 t slámy. Množství vyrobeného tepla na prahu kotelny nebylo možné v celém období zkušebního provozu měřit, na výtlaku čerpadel teplé vody byla zabudovaná čidla na měření až těsně před topnou sezónou 2003/2004. Více...


Aktuální teplota v Roštíně:

19.6°C

Spalovna biomasy - obilné a řepkové slámy. Dodává teplo do domácností a veřejných objektů obce Roštín.

Bioenergetické centrum Roštín

Nyní je na systém dálkového vytápění připojeno 185 domácností obce. Letos jsou již nahlášeny další požadavky na připojení. Je jich už 6.

Copyright © 2017 Bioenergetické centrum Roštín. All Rights Reserved.