Účelem projektu a realizace Bioenergetického centra Roštín bylo zajištění centrálního zásobování teplem a teplou vodou domácností obce Roštín obnovitelným zdrojem energie, použitím jako paliva slámy. Zkušební provoz byl zahájen 11.3.2002 a ukončen kolaudačním řízením dne 20.11.2002 v délce 1.773 provozních hodin, bylo spotřebováno 1326 t slámy. Množství vyrobeného tepla na prahu kotelny nebylo možné v celém období zkušebního provozu měřit, na výtlaku čerpadel teplé vody byla zabudovaná čidla na měření až těsně před topnou sezónou 2003/2004.

Více informací viz DOKUMENTY.


Provoz kotelny je plně automatický,

obsluha zařízení je k dispozici v době:

Pondělí - Pátek: 6:00 - 14:30

Sobota - Neděle: 7:00 - 8:00


Aktuální teplota v Roštíně:

SPALOVNA BIOMASY - OBILNÉ A ŘEPKOVÉ SLÁMY.
DODÁVÁ TEPLO DO DOMÁCNOSTÍ A OBJEKTŮ, ( ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA, KOSTEL, BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU, POŠTA, SOKOLOVNA, KOUPALIŠTĚ )

Bioenergetické centrum Roštín


DNE 14.9. BYLA UKONČENA SKLIZEŇ SLÁMY. SKLIZENO BYLO CELKEM 5 050 BALÍKŮ, COŽ JE 1 343 TUN SLÁMY. SPOLU S LOŇSKOU ZBYLOU SLÁMOU MÁME K DISPOZICI CCA 1 400 TUN SLÁMY. 12.9. BYLA ZAHÁJENA TOPNÁ SEZÓNA 2016 - 2017. VZHLEDEM K TEPLÉMU POČASÍ BUDE SYSTÉM V MINIMÁLNÍM PROVOZU A POSTUPNĚ BUDE NATÁPĚN NA STANOVENOU TEPLOTU. ODBĚRATELÉ SI MOHOU ZATÍM ZKONTROLOVAT STAV SVÝCH TOPNÝCH ZAŘÍZENÍ, NAHLÁSIT PŘÍPADNÉ ZÁVADY, DOPUSTIT SI UPRAVENOU VODU ZE SYSTÉMU ATD. PŘI LETOŠNÍ LETNÍ ODSTÁVCE BYLO PŘIPOJENO 15 NOVÝCH ODBĚRATELŮ. JEDEN ODBĚRATEL BYL Z DŮVODU NEPLNĚNÍ SMLOUVY ODPOJEN. NYNÍ JE NA SYSTÉM DÁLKOVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘIPOJENO 185 DOMÁCNOSTÍ.

ZÁŘÍ 2016

Copyright © 2016 Bioenergetické centrum Roštín. All Rights Reserved.