Účelem projektu a realizace Bioenergetického centra Roštín bylo zajištění centrálního zásobování teplem a teplou vodou domácností obce Roštín obnovitelným zdrojem energie, použitím jako paliva slámy. Zkušební provoz byl zahájen 11.3.2002 a ukončen kolaudačním řízením dne 20.11.2002 v délce 1.773 provozních hodin, bylo spotřebováno 1326 t slámy. Množství vyrobeného tepla na prahu kotelny nebylo možné v celém období zkušebního provozu měřit, na výtlaku čerpadel teplé vody byla zabudovaná čidla na měření až těsně před topnou sezónou 2003/2004.

Více informací viz DOKUMENTY.


Aktuální teplota v Roštíně:

SPALOVNA BIOMASY - OBILNÉ A ŘEPKOVÉ SLÁMY.
DODÁVÁ TEPLO DO DOMÁCNOSTÍ A OBJEKTŮ, ( ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA, KOSTEL, BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU, POŠTA, SOKOLOVNA, KOUPALIŠTĚ )

Bioenergetické centrum Roštín

BYLA ZAHÁJENA TOPNÁ SEZÓNA 2016 - 2017. PŘI LETNÍ ODSTÁVCE BYLO PŘIPOJENO 15 NOVÝCH ODBĚRATELŮ. JEDEN ODBĚRATEL BYL Z DŮVODU NEPLNĚNÍ SMLOUVY ODPOJEN. NYNÍ JE NA SYSTÉM DÁLKOVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘIPOJENO 185 DOMÁCNOSTÍ.

Copyright © 2017 Bioenergetické centrum Roštín. All Rights Reserved.