Účelem projektu a realizace Bioenergetického centra Roštín bylo zajištění centrálního zásobování teplem a teplou vodou domácností obce Roštín obnovitelným zdrojem energie, použitím jako paliva slámy. Zkušební provoz byl zahájen 11.3.2002 a ukončen kolaudačním řízením dne 20.11.2002. Množství vyrobeného tepla nebylo možné v celém období zkušebního provozu měřit, na výtlaku čerpadel teplé vody byla zabudovaná čidla na měření až těsně před topnou sezónou 2003/2004. Více informací v sekci Dokumenty.Aktuální teplota zde:

29.5°C

Spalovna biomasy - obilné a řepkové slámy. Dodává teplo do domácností a veřejných objektů obce Roštín.

Bioenergetické centrum RoštínNyní je na systém dálkového vytápění připojeno 180 domácností obce a 7 objektů. Jsou nahlášeny další požadavky na připojení.
K dnešnímu datu je v plánu letos realizovat 8 nových přípojek.

Copyright © 2017 Bioenergetické centrum Roštín. All Rights Reserved.